А   Б   В   Г   Д   Е   З   І   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   Ф   Х   Ц   Ш   Я


А
АДР (ADR, American Depository Receipts) — американські депозитарні розписки. Це розписки на акції компаній, які знаходяться за межами США. Суть АДР – розширення кола інвесторів, можливість залучити інвесторів в Нью-Йорку до інвестицій в акції іноземних компаній.
Адресні угоди – угоди котрі проходять через біржу між людьми, що домовилися якось інакше, ніж через стакан.
Айсберг-заявки – отримала свою назву, оскільки як і у айсберга, всі бачать лише малу частину заявки. Як тільки ця мала частина задовольняється, автоматом виставляється нова частина заявки.
Акція – це емісійний цінний папір, що закріплює право її власника на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації. Виділяють дві категорії акції: звичайні і привілейовані. Основні відмінності звичайних акцій від привілейованих – інвестор має право на участь у зборах акціонерів, але звичайна акція не дає права на фіксований відсоток.
Алготрейдинг – біржова торгівля, на основі автоматизації торгівельного процесу за допомогою програмних алгоритмів і різних апаратних рішень.
Андеррайтер (від англ. underwriter — гарант) — компанія, яка управляє процесом випуску цінних паперів емітентом (компанією або іншим суб’єктом), а також займається їх розподілом серед інвесторів.
Апсайд – очікування зростання котирувань акції; позитивна сторона явища, потенціал для зростання цін.
Арбитраж – вид трейдингу, при якому трейдер намагається брати прибуток без ринкових ризиків (вгадав – не вгадав). Ключова ідея арбітражу полягає в неефективному ціноутворенні того чи іншого інструменту або групи інструментів. Тобто, ринок неправильно оцінює вартість активу, що створює арбітражну можливість.
Аск (англ. абревіатура Ask) – найкраща ціна купівлі.


Б
Базова інфляція – індикатор інфляції, «очищений» від впливу зміни цін на товари, вартість яких схильна до суттєвих сезонних або кон’юнктурних коливань, не пов’язаних з загальноекономічним становищем у країні. У США, Великобританії, Японії та Європейському економічному та валютному союзі при розрахунку базової інфляції не враховуються ціни на енергоносії та продукти харчування.
Бартер – розрахунок між компаніями за допомогою товарів. Тобто за послуги або продукцію однієї компанії, інша розплачується своїми послугами або продукцією.
Баскет трейдинг – (basket trading – торгівля кошиком інструментів) – вид арбітражних угод, в яких використовується більше двох інструментів. Як правило, баскет трейдинг – це торгівля різницею між двома кошиками акцій. Баскет трейдинг є різновидом ринково-нейтральних стратегій, тобто не залежить від напрямку ринку.
Безризикова ставка – це ставка прибутковості по абсолютно безризиковим цінним паперам, наприклад казначейським зобов’язанням США.
Бенефіціар – особа, котрій призначений грошовий платіж; одержувач грошей, на чиє ім’я виставляється акредитив, одержувач за страховим полісом. Особа, котра має доходи від свого майна, переданого в управління іншій особі (від здачі в оренду, наймання і т.д.), або від використання власності третіми особами (при передачі акціонером акції в користування брокеру для отримання прибутку (дивіденду).
Бівалютий кошик – умовний показник, орієнтир Банку Росії, котрий застосовується при проведенні політики валютного курсу. Використовується для визначення співвідношення рубля до двох валют – долара США і євро, узятим в певній пропорції. Розрахунок бівалютного кошика простий: необхідно помножити курс рубля до євро на частку євро в кошику, курс рубля до долара – на частку долара і скласти ці два показники. Наприклад, курс євро становить 40 рублів, долара – 30. Перша дія: 40 помножити на 0,45 вийде 18. Друга дія: 30 помножити на 0,55 дорівнює 16,5. Складаємо ці два результати і отримуємо 34,5. Це і є значення бівалютного кошика.
Бід (англ. абревіатура Bid) – найкраща ціна продажу.
Бінарні опціони – це контракт на рух ціни активу в означений період часу по заздалегідь обумовленим умовам. Основним завданням трейдера є визначення напряму ціни базового активу та прийняття рішення щодо його купівлі «call» або його продажу «put».
Біржа – торговий майданчик, організоване місце торгів створене професійними учасниками фондового ринку, як правило у вигляді акціонерного товариства.
Біткоін – криптовалюта створена японським програмістом. На даний момент широко використовується в розрахунках серед користувачів інтернету.
Бонди (від англ. Bonds – облігації) – на жаргоні трейдерів означає облігації.
Бик – покупець, трейдер, який робить ставку на підвищення і виграє від зростання цін. Бик б’є ворога рогами знизу вгору.
Блакитні фішки – найбільш ліквідні та капіталізовані акції на фондовому ринку. Простіше кажучи, блакитна фішка є акцією великої компанії, які входять до числа лідерів по обороту на біржі.


В
Вексель – борговий цінний папір. Існують два види векселів – простий (соло) і пепеказний (тратта). Простий вексель – безумовне зобов’язання векселедавця сплатити якійсь особі певну суму грошей у визначеному місці і у визначений термін. Переказний вексель – це документ, який містить пропозицію векселедавця (трасанта) платнику (трасату) сплатити певну суму грошей у визначеному місці і в певний термін одержувачу (ремітенту).

Ведмідь (від англ. – Bear) – продавець, трейдер, який грає на пониження і виграє від падіння цін. Ведмідь б’є ворога лапою зверху вниз.
Відкритий інтерес – технічний індикатор, значення якого дорівнює кількості діючих термінових контрактів, таких, як ф’ючерси та опціони, розрахунки за якими ще не були проведені. На кожного покупця ф’ючерсного контракту завжди є продавець. З моменту, коли продавець чи покупець відкривають позицію за контрактом до моменту розрахунку по ньому, контракт (позиція) вважається «відкритим».
Вторинний ринок – ринок на якому відбувається публічний обіг цінних паперів. А на первинному ринку відбувається їх первинне розміщення, коли їх купують початкові власники.


Г
Гарантійне забезпечення (ГЗ) – це рівень грошових коштів, що резервується на рахунку трейдера для купівлі 1 ф’ючерсного контракту. Якщо ГЗ становить 10% від вартості контракту, це означає, що кредитне плече при роботі з цим інструментом становить 1 до 10.
Гемблінг – це термін, який на трейдерському жаргоні означає азартну безсистемну торгівлю, котра часто відбуваються у стані втрати контролю над собою. Гемблінг (gambling) в перекладі означає “гра на гроші”. Слово пов’язане зі словом гра (game) і походить від старого англійського слова gammon (містифікація, удавання).
Геп – це розрив на графіку цін між двома сусідніми барами або японськими свічками.


Д
Датамайнінг (Data mining) – процес обробки та аналізу великих масивів числових даних з використанням комп’ютерів з метою розпізнавання моделей і шаблонів, які повторюються.
Делівередж (deleverage) – процес зниження кредитного плеча, тобто рівня закредитованості.
Делістинг – виключення акцій компанії з біржового списку за рішенням керівництва фондової біржі або самої компанії.
Дериватив (англ. – derivative, синонім — похідний цінний папір) – цінний папір, спеціальний контракт, ціна якого залежить від іншого цінного паперу (базового активу) або відразу декількох цінних паперів. Дериватив є контрактом , укладеним між двома сторонами. Вартість деривативу визначається змінами ціни базового активу.
Дефляція – загальне падіння рівня цін на товари та послуги за якийсь період. Дефляція настає тоді, коли інфляція падає нижче 0%.
Дефолт (від англ. Default) – відмова від виконання зобов’язань. Як правило, слово «дефолт» застосовують до боргів компанії (корпоративний дефолт) або до боргів якої-небудь країни (суверенний дефолт) .
Дивідендна дохідність – це відношення величини річного дивіденду на акцію до ціни акції, виражена у відсотках.
Дродаун (від англ.drawdown) – просадка, зниження інвестиційного капіталу внаслідок серії збиткових угод, можливо, що чергуються з прибутковими.
Дейтрейдинг (Інтрадей, Внутрішньоденний трейдинг) – здійснення торгових операцій на фондовому ринку всередині дня.


Е
Емісійний прибуток – це сума різниці між ринковою вартістю акцій при первинному розміщенні та їх номінальною вартістю (тобто перевищення ціни продажу над номіналом). Емісійний дохід є складовою частиною капіталу організації.
Емітент – юридична особа, орган виконавчої державної влади або орган місцевого самоврядування, що несе від свого імені зобов’язання перед власниками по здійсненню прав, засвідчених цінними паперами, випущеними їм.
Еквіті (від англ. Equity) – величина, що відображає стан торгового рахунку після проведених операцій на фондовому ринку.
Експірація (від англ. Expiration – кінець, закінчення, закінчення терміну) – процес завершення обігу термінових контрактів (ф’ючерсів і опціонів) на біржі. Експірацією фактично називається дата, коли виконуються зобов’язання по ф’ючерсам та опціонам (тобто відбувався поставка активу та/або взаєморозрахунки між сторонами угоди).


З
Золота акція (англ. golden stock) – цінний папір, утримувачем якої може бути лише держава або суб’єкт держави, яка не дає право власності на підприємство, але дозволяє брати участь у прийнятті ключових рішень на підприємстві.
Золотий стандарт – система, при якій грошова одиниця кожної країни прив’язується до золота фіксованим співвідношенням ваги та вартості, яке не змінюється. При цьому емітент грошей (уряд або центральний банк) зобов’язаний погашати банкноти золотими монетами установленої ваги. У системі міжнародних розрахунків використовувалися злитки, в розрахунках з громадянами використовувалися золоті монети.


І
Інвестиції – довгострокове вкладення коштів з метою отримання доходу. Головна відмінність інвестування від трейдингу (спекуляцій) – більш тривалий термін вкладень (від 1 року).
Інтернет-трейдинг – це спосіб торгівлі на фондовій біржі за допомогою засобів зв’язку, що використовують Інтернет. Такий спосіб торгівлі дозволяє зробити більш доступним трейдинг на біржі для будь-якого його учасника.
Інфляція – стійке зростання цін.
Інфляційне таргетування – управління рівнем інфляції за допомогою державних фінансових інструментів монетарної політики.
Інсайдер – особа, яка володіє інформацією, недоступною широкому колу осіб, яка у разі її опублікування може призвести до переоцінки ринкового активу.
Інституційні інвестори – найбільші інвестори на фінансових ринках, основні учасники ринку, основні постачальники «довгих грошей» на ринок; по суті, фінансові посередники будь-якого типу. В даний час, трейдери використовують цей термін в більш вузькому сенсі (фонди, страхові компанії, інвестиційні банки).


К
Казначейські векселі США (Treasury bills або T-bills) – векселі випускаються державою в безпаперовій формі на строк 3, 6 і 12 місяців з метою покриття дефіциту бюджету. Є різновидом фінансових векселів і можуть використовуватися як засіб платежу. Регулярні емісії та погашення даних інструментів дозволяють державі регулювати обсяг грошової маси в обігу і ліквідність банківської сфери.
Календарний спред (часовий спред, горизонтальний спред) – опціонна стратегія, яка передбачає протилежні позиції термін дії яких закінчується в різні місяці (різна дата експірації). Довгий календарний спред – покупка довгострокового опціону + продаж короткострокового опціону. Короткий календарний спред – покупка короткострокового опціону + продаж довгострокового опціону.
Квік (Quik) – один з найпоширеніших торгових терміналів в Росії та Україні для торгівлі через брокерів.
Клірінг – це система взаємних безготівкових розрахунків за товари, цінні папери і надані послуги, заснована на обліку взаємних фінансових вимог і боргів. Кліринг – це форма зустрічної торгівлі. В світовій практиці розрізняють міжбанківський кліринг, кліринг валютний та кліринг товарний.
Комерційний вексель – видається під заставу товару і забезпечується коштами, які векселедавець отримає від продажу товарів, придбаних за допомогою векселя. Комерційні векселі засновані на реальній угоді з купівлі-продажу товарів у кредит. Покупець (векселедавець) отримує можливість відсунути терміни платежу, а продавець може відразу отримати частину вартості проданих товарів за допомогою обліку (продажу) векселя у іншої особи.
Коммодітіс (від англ. commodity) – це товарні ринки: золото, срібло, платина, нафта, тощо. Котирування ф’ючерсів на товари.
Контанго (англ. contango, скор. CGO) – ситуація коли котирування ф’ючерсу знаходяться вище котирувань цін його базового активу.
Корнер (від англ. corner) – буквально – заганяти в кут. Найпростіша форма об’єднання капіталістів для оволодіння ринком якогось активу для його скупки з метою подальшого спекулятивного перепродажу.
Коротка позиція (також “шорт” від англ. short) – зайняти коротку позицію по акції означає поставити себе в таке становище, коли ти виграєш якщо акція падає в ціні. У випадку короткої позиції ви, по суті, продаєте те, чого у вас немає, беручи акції в борг у брокера.
Колл опціон (Call) – кол-опціон дає право (але не зобов’язання) покупцю опціону купити в майбутньому обумовлену кількість цінних паперів або іншого базового активу за встановленою в контракті ціною протягом обмеженого терміну або відмовитися від такої купівлі. Колл-опціон вигідний для покупця, коли вартість цінних паперів або активу росте, наближаючись до розрахункової вартості.
Кредитне плече (фінансовий важіль, леверидж) – це відношення позикового капіталу до власних коштів (інакше кажучи, співвідношення між позиковими і власним капіталом). Також фінансовим важелем або ефектом фінансового важеля називають ефект від використання позикових коштів з метою збільшити розмір операцій і прибуток, не маючи достатнього для цього капіталу.
Кредитний дефолтний своп (Credit default swap – CDS) – контракт у якому покупець CDS робить ряд платежів продавцю і за рахунок цього отримує дохід, якщо кредитний інструмент (зазвичай облігації або позика) – стають дефолтними. По суті покупець бере на себе зобов’язання погасити кредит третій стороні, якщо боржник не зможе це зробити. Таким чином покупець CDS віддає продавцю боргові папери, які можуть включати кредитний договір, облігації, векселі, а отримує в обмін суму боргу і відсотки, що залишилися до дати погашення.
Кредитний рейтинг – рейтинг боргових інструментів, держав або емітентів, виданий одним з рейтингових агентств. Кредитний рейтинг присвоюється відповідно до кредитної якості емітента і надійності самих цінних паперів. Кредитний рейтинг інвестиційного рівня починається з позначки BBB, все що нижче – це спекулятивний рівень.
Крос-курс – курс обміну між двома валютами, отриманий з їх ставлення до третьої валюти.
Кухня (жаргон) – дилінговий центр який надає послуги з торгівлі інструментами (в основному ринок Форекс), не виводячи ваші заявки (гроші) на реальний ринок. Кухнями називають брокерські контори, що працюють на Forex, діяльність яких вельми сумнівна.


Л
Леверидж (от англ. leverage – важіль, плече) – синонім фінансового важеля або кредитного плеча.
Лістинг – сукупність процедур реєстрації цінних паперів в котирувальний список біржі, а також здійснення контролю за відповідністю цінних паперів та встановлених біржею вимог.
Лонг (від англ. long) – «довга позиція», а саме купівля акцій.
Лось (жаргон) – походить від «loss» в перекладі з англійської – збиток.


M
М0 (грошовий агрегат) – грошовий агрегат, який включає в себе готівкову грошову масу (Cash) і чекові депозити.
М1 (грошовий агрегат) – готівкові гроші, чекові депозити, і кошти на розрахункових та поточних банківських рахунках.
М2 (грошовий агрегат) – це готівкові гроші, чекові депозити, кошти на розрахункових і поточних банківських рахунках + строкові та ощадні депозити в банках + цінні папери.
Маклер – посередник, що здійснює за дорученням і за рахунок клієнтів виявлення попиту і пропозиції, а також роботу щодо узгодження умов угоди, її оформлення та реєстрації від імені біржі. Маклер надає брокерам можливість для здійснення торгових операцій.
Маржа (від англ. Margin) – у біржовій термінології слово «маржа» означає грошові кошти, зарезервовані під відкриту позицію.
Маржин-колл (від англ. margin call) – вимога про внесення додаткових грошових коштів або цінних паперів, викликане несприятливою зміною цін на біржі.
Маркет-мейкер (від англ. market maker, ММ) – учасник ринку (як правило, проф. учасник), який забезпечує моментальну ліквідність у тих активах, які за ним закріплені. Для підтримки ліквідності в даному активі, маркет-мейкер виставляє заявки на купівлю та на продаж в певному обсязі на певному віддаленні один від одного.
Маркет-мувер (від англ. market mover) – найбільш велика ліквідна компанія в секторі, за акціями якої може ходити весь сектор або навіть ринок в цілому.
Мартингейл (від фр. martingale) – система управління капіталом в іграх з невизначеним результатом.
Математичне очікування – арифметичне середнє, розраховане для генеральної сукупності. Генеральна сукупність може мати тільки одне мат. очікування.
Мезонінний кредит – вид фінансування через субординований борг, наприклад конвертовані облігації або привілейовані акції.


Н
Неефективність ринку – означає, що інвестори не можуть належним чином передбачити подальший рух цін акцій. Це поняття виникло від теорії ефективного ринку. Ця теорія говорить, що вся інформація про акції відображена в їх ціні. Таким чином, якщо акції поводяться не так як слід, тобто якщо компанія поряд з іншими в галузі показує гарні результати, а її акції на відміну від акцій інших компаній цінуються набагато нижче з незрозумілих причин, це і є неефективність ринку.


О
Облігація – емісійний цінний папір, який дає право його власнику вимагати погашення повної вартості після закінчення терміну його обігу, а також на отримання фіксованого доходу (купон), у строки, передбачені проспектом цінних паперів.
Облігація зі змінним купоном – характеризується тим, що купон заздалегідь не зафіксований, а змінюється залежно від економічної ситуації у світі, країні, а також на фінансових ринках. Ринкова ціна такої облігації звичайно менш мінлива, тому процентна ставка часто коригується і відображає ринкові умови на даний момент.
Облігації конвертовані – це цінні папери, які дають право їх власнику на періодичні купонні платежі, а також право конвертувати цінний папір в певну кількість акцій, в певну дату.
Операції на відкритому ринку (Open Market Operation, OMO) – операції центрального банку країни, за допомогою яких він впливає на грошову масу в економіці.
Опціон – один з похідних фінансових інструментів. Договір, за яким покупець опціону (потенційний покупець або потенційний продавець базового активу – товару, цінного паперу) отримує право, але не зобов’язання, зробити покупку або продаж даного активу за заздалегідь обумовленою ціною в певний договором момент у майбутньому або протягом певного відрізку часу. При цьому продавець опціону несе зобов’язання зробити продаж або купівлю активу відповідно до умов проданого опціону.
Оферта (від лат. «offero» – пропонувати) – пропозиція однієї особи (оферента) іншому (акцептанту) в усній або письмовій формі, де говориться про намір укласти договір між цими особами. У оферті повинен бути зазначений термін її дії, протягом якого акцептант має право на прийняття оферти, а так само в ній вказується перелік умов угоди.
ОФП (облігації федеральної позики) – державні облігації, номіновані в рублях, які випускає міністерство фінансів Росії. Облігації торгуються на Московській біржі.
Офсетна угода (англ. Offset ) – угода, спрямована в сторону протилежну відкритої позиції, зворотна угода. Офсетна угода призводить до анулювання позиції, відкритої раніше. Іншими словами, офсетної угодою закривається відкрита позиція.


П
Парний трейдинг (англ. pair trading ) – торгова стратегія, заснована на стійкій залежності двох добре скорельованих інструментів, наприклад двох акцій одного сектора (Райфайзен Банк Аваль і Укрсоцбанк або Центренерго та Дніпроенерго). Основний принцип полягає в тому, що розбіжність цін не перевищує певних величин, а істотне відхилення можна використовувати, чекаючи повернення цін до середніх значень.
Патерн (від англ. Pattern – зразок, шаблон) – загальна назва повторюваних графічних закономірностей в русі цін активу.
Первинні цінні папери – цінні папери в основі яких лежить певний актив, наприклад акція, облігація ін.
Проп-трейдинг (від англ. Proprietary trading, торгівля на власний рахунок) – принцип роботи фінансової компанії, коли основну частину її діяльності становить торгівля на фінансових ринках по всьому світу за допомогою власних засобів компаніі. Проп-трейдинг відрізняється від інших типів роботи компаній на фінансових ринках тим, що торгівля в даному випадку ведеться виключно на власні кошти фірми, а не на гроші клієнтів, залучених під управління, як це відбувається в компаніях, основною діяльністю яких є робота за принципом довірчого управління.
Профіт – прибуток від зробленої операції на трейдерському жаргоні.
Пут опціон (Put) – опціон на продаж, одна з форм біржового опціону протилежна колл-опціону. Є стандартним біржовим контрактом, відповідно до якого покупець опціону придбав право (але не зобов’язання) продати певну кількість базового активу продавцю опціону за фіксованою ціною (страйк – ціна, або ціна виконання) протягом терміну дії опціону. Вартість опціону визначається премією, яку сплачує покупець опціону продавцю опціону.
Пайовий інвестиційний фонд (скор. ПІФ) – це один із способів колективного інвестування, який являє собою відокремлене майно, а простіше кажучи – “грошовий мішок”, куди приватні та юридичні особи вносять свої кошти. В обмін на грошовий внесок Керуюча компанія видає інвестиційний пай. Тому інвесторів таких пайових інвестиційних фондів називають пайовиками. Основними об’єктами вкладення ПІФів є різні цінні папери, нерухомість, банківські вклади та інші фінансові інструменти.


Р
Реінвестування – повторне інвестування отриманої від інвестицій прибутку. Основний позитивний момент реінвестування – прибутковість починає рости за формулою складного відсотка (в геометричній прогресії).
Резервна валюта – загальновизнана світова валюта, яка накопичується центробанками в резервах, валюта в якій здійснюються взаєморозрахунки міжнародних контрагентів.
Рекапіталізація банку – процес підвищення рівня власних коштів банку.
Реквот – пропозиція дилера відкрити або закрити позицію за ціною, що відрізняється від тієї, яку трейдер бачить у вікні відкриття нового ордера при виставленні.
РЕПО – операція купівлі/продажу цінного паперу з обов’язковим зворотним продажем/купівлею цих же ЦБ через певний строк за заздалегідь обумовленою ціною.
Рецесія (англ. recession) – відчутне скорочення економічної активності протягом декількох місяців. Зазвичай, рецесія настає через падіння попиту в економіці.
Рібейт (від англ. rebate – скидка, повернення переплати) – біржовий термін, який означає повернення частини комісії трейдеру.
Ролловер (від англ. rollover – поновлення) – 1 ) продовження терміну кредиту за допомогою його технічного погашення і одночасного відновлення шляхом надання нового кредиту; 2 ) переказ коштів з однієї форми інвестицій в іншу.
Роуд-шоу (англ. road show) – один із заходів з підготовки продажу цінних паперів компанії на біржі (IPO, SPO, продаж облігацій), в ході якого менеджмент компанії відвідують ключові фінансові центри, зустрічаються з потенційними інвесторами, розповідаючи про перспективи компанії та її цінних паперів.
Роялті (від англ. royalty) – це періодичні платежі за використання патентів, авторських прав, природних ресурсів чи інших видів власності. Виплата може здійснюватися у вигляді відсотків вартості об’єкта, прибутку, доходу або у вигляді фіксованих платежів.
Ринкова капіталізація – це вартість всіх акцій компанії за біржовою ціною.


С
Свінг трейдинг (від англ. Swing trading) – трейдинг, при якому позиції утримуються кілька днів або тижнів. Свінгова торгівля більш універсальна, ніж дейтрейдінг, і підходить більшій кількості людей, оскільки не забирає стільки часу і не вимагає моментальної швидкості прийняття рішення. Оскільки угода триває декілька днів, в неї простіше увійти і простіше вийти з неї.
Своп (від англ. Swap – дослівно змінюватися, міняти) – похідний фінансовий контракт, за яким одна сторона сплачує іншій фіксований відсоток з якоїсь домовленої суми, а та, у свою чергу, платить перший плаваючий відсоток, найчастіше Лондонську міжбанківську ставку пропозиції (LIBOR ).
Секвестр бюджету – означає, що необхідно провести пропорційне скорочення витрат помісячно до кінця року. Секвестру не підлягають захищені статті, наприклад, витрати на зарплату, стипендії, медикаменти, харчування.
Сек’юритизація – звернення неліквідних активів у ліквідні цінні папери.
Сертифікат депозитний/ощадний – різновид строкового вкладу, є цінним папером, що засвідчує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифікату) на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу та обумовлених в сертифікаті відсотків у банку, який видав сертифікат, або в будь-якій філії цього банку. Випускається у валюті Російської Федерації .
Синтетична облігація – фінансовий інструмент, створений за допомогою набору комбінацій (купівлі/продажу) інших фінансових інструментів (як правило – опціонів), що володіє всіма властивостями, властивими облігації (термін обігу, гарантований купонний дохід)
Скальперскій привід – програма, яка підключається до основного торгового термінала (наприклад quik), в якій можна використовувати необхідний для швидкого здійснення угод (скальпинга) функціонал і інтерфейс.
Скальпінг – це швидке укладення угод всередині дня. Час між відкриттям і закриттям угоди у скальпера може становити від кількох секунд до кількох хвилин.
Сквіз (від англ. squeeze – стиснення) – ситуація коли в силу значного зростання після падіння утримувачі шортів змушені закривати шортові позиції “хоч по чому-небудь”, викликаючи ще більше зростання ціни (Шорт сквіз). І навпаки буде називатися Лонг сквіз.
Сміттєва облігація – високоризикова облігація з потенційно високим рівнем прибутковості. У фінансових колах вважається, що подібні інструменти випускаються або державами з сумнівною платоспроможністю, або фірмами з поганою фінансової репутацією, а тому їх ще кваліфікують як інструменти, що не мають інвестиційного рейтингу за класифікацією загальновизнаних інформаційно-аналітичних агентств.
Спліт (від англ. Stock split) – збільшення числа акцій, які знаходяться в обігу за рахунок пропорційного дроблення кожної первісної акції. При проведенні цієї процедури емісії нових акцій не відбувається.
Спот (від англ. Spot – на місті, негайно оплачуваний) – біржова площадка на якій акції торгуються з моментальною поставкою проти платежу.
Спред – це різниця між курсом (ціною) покупця і курсом (ціною) продавця.
Стейтмент (від англ. statement) – у трейдерів це слово означає звіт про результати торгівлі, який доводить реальну результативність трейдера.
Стоп-лосс (від англ. stop loss) – зупинка втрат, (розм. «стоп»), – це заявка брокеру, закрити позицію у разі досягнення стоп-ціни.
Страйк (опціонний) – ціна, встановлена в опціоні за якою покупець опціону може купити (колл опціон) або продати (пут опціон) базовий актив за чинним опціоном, а продавець опціону, відповідно, зобов’язаний продати або купити відповідну кількість базового активу.
Структурний продукт – портфель, що складається з двох інструментів: безризикового і ризикового. Частки цих інструментів підбираються так, щоб прибутковість безризикової частини компенсувала максимальний збиток ризиковій частини. У підсумку максимальний збиток портфеля не перевищує заданої інвестором величини.
Субброкер (від англ. subbroker) – особа, яка виступає в ролі посередника між брокером і клієнтом.


Т
Т+n – режим торгів з відстроченими розрахунками з поставки акцій. Наприклад, режим торгів Т+2 означає, що акції на рахунок покупця “зайдуть” тільки через два дні після їх оплати. Т+0 означає моментальну поставку проти оплати.
Технічний аналіз – метод аналізу ринку, в основі якого лежать певні шаблони, які утворюються масовою поведінкою учасників ринку, що дає певні сигнали про те, яка подія на ринку відбудеться з високою ймовірністю.
Тікер (від англ. Ticker symbol) – коротке позначення інструментів (акцій, облігацій, індексів). Є унікальним ідентифікатором в рамках однієї біржі або інформаційної системи.
Тільт – некерована емоційність супроводжується хаотичними і необґрунтованими угодами.
Трежеріc (Трежер, Треж, від англ. Treasuries , UST – US treasuries) – узагальнена назва боргових зобов’язань уряду США, що походить від англійського слова «Treasury» (Казначейство), від якого виникло слово «treasuries».
Трейдер (біржовий спекулянт) – людина, яка укладає угоди на фінансових ринках з метою отримати прибуток.
Трек рекордс (результати управління хедж-фонду) – це цифри прибутковості по роках, по місяцях або по днях.
Тейк-профит (від англ. takeprofit, TP) – це певне цінове значення ордера яке встановлюється трейдером, при якому відбувається автоматичне закриття угоди на ринку. Функція спрацьовує якщо ціновий рівень ордера рухається в обраному напрямку і в певний момент досягає вибраного значення, при якому трейдер бажає зафіксувати прибуток.


Ф
Флет – ціна мало волатильна: тобто знаходиться в стані спокою, не падає і не росте. Розмовний – “боковик “.
Форвардный контракт – це обов’язкова для виконання угода між банком і клієнтом з купівлі або продажу в певний день в майбутньому певної суми іноземної валюти.
Фрі-флоат (від англ. free-float) – обсяг акцій, що перебувають у вільному обігу на ринку. Ця величина визначає ліквідність на ринку даного інструмента .
Фронтраннінг (від англ. Front running) – «забігання вперед», один з класичних прийомів скальпінгу , коли заявка на купівлю/продаж виставляється перед великої заявкою, з метою, що велика заявка зіграє роль підтримки/опору.
Фундаментальний аналіз – по суті, ФА є спробою прогнозувати майбутні ціни активів на фінансових ринках, спираючись на фундаментальні показники (фінансові коефіцієнти, баланси підприємств, макро статистика і т.п.).
Фьючерсний контракт – угода про купівлю-продаж товару або фінансового інструменту з поставкою та розрахунком у майбутньому. Контракт стандартизований за кількістю та якістю товару і має на увазі наступні дії: a) продавець зобов’язаний поставити в певне місце і термін певну кількість товару або фінансових інструментів; б) після доставки товару покупець зобов’язаний заплатити заздалегідь обумовлену (на момент укладання контракту) ціну. Таким чином, за допомогою подібних контрактів шляхом фіксації цін хеджують цінові ризики в конкретній угоді .


Х
Хедж-фонд – фонд колективних інвестицій, спекулюють на різноманітних фінансових ринках.
Хеджер – учасник торгів, метою якого, на відміну від спекулянта, є не отримання прибутку від операцій на ринку, а страхування своїх фінансових ризиків.
Холт – зупинка торгів по акції найчастіше через якісь новини.


Ц
Цінні папери – документ, що засвідчує, з дотриманням встановленої форми і обов’язкових реквізитів, майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред’явленні.
Центральний контрагент – юридична особа виступаюча центральною стороною в угодах по ф’ючерсам і опціонам з метою запобігання конфлікту інтересів між професійними учасниками ринку. Як правило входить в структуру фондової біржі .
Чорний Лебідь (англ. Black Swan) – рідкісна, непередбачувана, нерегулярна подія величезного масштабу, яка несе за собою істотні наслідки.


Ш
Шорт (від англ. Short – коротка позиція , short selling – продаж в коротку) – продаж активу, якого у вас немає з метою заробити на зниженні його ціни. Ідея короткої позиції полягає в бажанні отримати дохід від продажу, на думку спекулянта, переоцінених активів.


Я
Японські свічки – це найбільш поширений тип відображення графіків цін. Японські свічки вперше були використані японськими торговцями рисом ще за 200 років до появи перших біржових графіків в Америці.